Status Klient 1-4

Publicerad 2016-09-08

Avseende de i början av maj fattade tilldelningsbesluten i upphandlingarna Klient 1-4 så inkom ansökningar om överprövningar. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten.

Eftersom de föregående ramavtalen löpte ut 2016-06-30 innebär detta att ramavtalsområdet för närvarande är avtalslöst.

Gällande avrop av vissa produkter inom området finns som komplement ramavtalet Användarnära IT-produkter. Ramavtalsområdet omfattar ett antal modeller av bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor samt tillbehör. Detta ramavtalsområde är rangordnat. Läs mer om ramavtalet Användarnära IT-produkter här.

 

Kontaktperson: Anna Berg