Status upphandlingarna Klient 1-4

Publicerad 2016-04-12

De nuvarande ramavtalen avseende Klienter löper ut 2016-06-30 och arbetet med en ny upphandling pågår. Upphandlingsprojektet omfattar totalt fyra separata upphandlingar: tre geografiska regionsindelningar samt en Rikstäckande.

Upphandlingen genomförs enligt selektivt förfarande. Anbuden har inkommit och utvärdering pågår. Tilldelningsbesluten beräknas att kunna fattas senare i vår.

Avropsberättigade med pågående avrop och leveransavtal mot nuvarande ramavtal Klienter har möjlighet förlänga dessa, eller göra helt nya avrop, för tidsperiod som stäcker sig efter 2016-06-30. Dessa måste i så fall tecknas senast 2016-06-30.

Upphandlingssidan: Klienter
Kontaktperson: Anna Berg