Telefoniprodukter

Publicerad 2016-09-08

Statens inköpscentral har upphandlat nya ramavtal för Telefoniprodukter. Tilldelningsbeslutet har under sommaren varit föremål för överprövning i förvaltningsrätten. Överprövningen är nu avslutad och Statens inköpscentral kommer inom kort att teckna ramavtal med de vinnande leverantörerna.

Följande anbudsgivare, i bokstavsordning, har erbjudits ramavtal:

  • Cygate AB, 556549-8952
  • NetNordic Enterprise Communication AB, 556232-1215
  • TDC Sverige AB, 556465-8507
  • Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164

De produkter som ingår i ramavtalet är hårdvara och programvara som exempelvis telefoner och tillbehör, abonnentväxlar, kontaktcenter, hänvisningssystem så väl som tillhörande tjänster, exempelvis installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling, test och utbildning.

Information om de nya ramavtalen kommer att publiceras på Avropa.se i samband med att ramavtalen träder i kraft.

Kontaktperson för ramavtalet: Hans-Olov Öhrner