Tilldelningsbeslut Datacenter

Publicerad 2016-04-26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingarna Datacenter Norra Sverige, dnr. 96-86-2015, Datacenter Östra Sverige, dnr 96-87-2015, Datacenter Södra Sverige, dnr 96-88-2015 samt Datacenter Rikstäckande, dnr 96-89-2015. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare, i bokstavsordning, har erbjudits ramavtal i samtliga fyra upphandlingar:

Atea Sverige AB, 5564480282
Cygate AB, 5565498952
Infrontit Partner AB, 5566913942
Network Services Norden AB, 5566617469
Proact IT Sweden AB, 5563282754
TDC Sverige AB, 5564658507

Avtalsspärren löper ut 2016-05-06.

Klicka här för att komma till upphandlingssidan.

Kontaktperson: Daniel Melin