Tilldelningsbeslut Managementtjänster

Publicerad 2016-06-14

Tilldelningsbeslut har fattats i upphandling Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning, dnr 96-37-2015. Följande företag har tilldelats ramavtal:

  • Ekan Aktiebolag
  • Ernst&Young Aktiebolag
  • Gaia Ledarship AB
  • Indea AB
  • IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling
  • Riddarfjärden Ledarskap&Utveckling AB
  • Sandahl Partners Stockholm Aktiebolag
  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Avtalsspärren har löpt ut. Ansökan om överprövning har kommit in till Förvaltningsrätten i Stockholm. I avvaktan på Förvaltningsrättens beslut får Statens inköpscentral inte teckna ramavtal.

Kontaktperson: Irene Andersson