Tilldelningsbeslut Mobiltelefoner

Publicerad 2016-10-25
Handslag liten.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 21 oktober fattat tilldelningsbeslut avseende ramavtalsupphandlingen Mobiltelefoner, dnr 96-95-2015. Nu avvaktas avtalsspärr.


Följande anbudsgivare, i bokstavsordning, har erbjudits ramavtal:

Atea Sverige AB, org. nr 556448-0282

BKE TeleCom AB, org. nr 556465-1551

EVRY Sweden AB, org. nr 556237-3877

TDC Sverige AB, org. nr 556465-8507

Tele2 Sverige Aktiebolag, org. nr 556267-5164

TeliaSonera Sverige Aktiebolag, org. nr 556430-0142

 

Avtalsspärren löper ut 2016-10-31.


Kontaktperson: Arman Borghem