Tilldelningsbeslut Telefoniprodukter

Publicerad 2016-05-02

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Telefoniprodukter, dnr. 96-91-2015. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare, i bokstavsordning, har erbjudits ramavtal:

Cygate AB, 556549-8952
NetNordic Enterprise Communication AB, 556232-1215
TDC Sverige AB, 556465-8507


Avtalsspärren löper ut 2016-05-09.

 
Kontaktperson: Sten Algotson