Vunna domar IT-utbildning

Publicerad 2016-02-05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 28 augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandlingen IT-utbildning, dnr 96-119-2014.

Tilldelningsbeslutet överprövades av fem anbudsgivare. Förvaltningsrätten i Stockholm har den 4 februari 2016 meddelat domar i samtliga mål. Domarna innebär att samtliga ansökningar om överprövning har avslagits. Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars avtalsspärr.

 

Kontaktperson: Elis Kalered