Annonserad upphandling – Hotelltjänster

Publicerad 2016-03-23

Upphandlingen Hotelltjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget TendSign.

Läs mer på upphandlingssidan.

Sista anbudsdag är 20 april 2016.

Kontaktperson: Anna-Maria Norström