Tryckeritjänster - ramavtal delområde 1 tecknat

Publicerad 2016-02-25

Nu är ramavtal tecknat för Tryckeritjänster delområde 1 rangordning som avser inköp av kontorstryck som understiger 50 000 SEK per kalenderår. Ramavtalen trädde i kraft den 24 februari 2016. Avrop kan endast ske inom delområde 1 genom fast rangordning då delområde 2 är överprövat.

Mer information om ramavtalsområdet går att läsa på ramavtalssidan.