Förstudie Säker förvaring påbörjas

Publicerad 2016-04-20

En förstudie har påbörjats inom området Säker förvaring.

Det befintliga avtalet löper till och med 2017-12-01.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan