Förstudie elektronik påbörjas

Publicerad 2016-10-17

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området Elektronikutrustning och elektronikkomponenter.

Det befintliga avtalet löper till och 2017-01-19 med en maximal förlängningsoption t.o.m. 2018-01-19.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan.