Förstudierapport Tolkförmedlingstjänster

Publicerad 2016-12-22

Projektet förstudien Tolkförmedlingstjänster är nu slutfört och rapporten publicerad.

För att ta del av förstudierapporten.

Kontaktperson: Goran Alilovic