Hotelltjänster - Kvalitetskategori 4

Publicerad 2016-10-19
MFond0745.jpg

Samtliga ramavtal i Hotelltjänsten kvalitetskategori 4 är signerade och det är nu möjligt att avropa från dem.

För att komma till ramavtalssidan klicka här

Kontaktperson: Anna-Maria Norström