Förstudierapporten Flygresor inrikes

Publicerad 2016-12-13

Projektet förstudien Flygresor inrikes är nu slutfört och rapporten publicerad.

För att ta del av förstudierapporten.

Kontaktperson: Elin Olsson