Nu är förstudierapporten Fordonsförhyrning publicerad

Publicerad 2016-04-20

Projektet förstudien Fordonsförhyrning är nu slutfört och rapporten publicerad.

För att ta del av förstudierapporten

Kontaktperson: Mattias Ek