Förstudierapporten Profil- och presentartiklar

Publicerad 2016-06-14

Projektet förstudien Profil- och presentartiklar nu slutfört och rapporten publicerad.

För att ta del av förstudierapporten

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson