Ny upphandling för Flygresor inrikes

Publicerad 2016-12-13

Nu är förstudien inför upphandling av Flygresor inrikes avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Elin Olsson