Ny upphandling för Flyttjänster

Publicerad 2016-09-08

Nu är förstudien inför upphandling av Flyttjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Goran Alilovic