Ny upphandling för Tolkförmedlingstjänster

Publicerad 2016-12-13

Nu är förstudien inför upphandling av Tolkförmedlingstjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Förstudierapporten kommer att publiceras inom kort.

Kontaktperson: Goran Alilovic