Ny upphandling för Hotelltjänster

Publicerad 2016-02-10

Nu är förstudien inför upphandling av Hotelltjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Anna-Maria Norström