Överprövning - Bemanningstjänster

Publicerad 2016-10-11

Ansökning om överprövning för upphandling Bemanningstjänster har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson