Överprövning - Hotelltjänster kvalitetskategori 4

Publicerad 2016-06-21

Ansökning om överprövning för upphandling Hotelltjänster, Kvalitetskategori 4, har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.