Prenumerationstjänster - ramavtal tecknat

Publicerad 2016-02-12

Nu är ramavtal tecknat med BTJ Sverige AB för Prenumerationstjänster. Mer information om ramavtalsområdet går att läsa på ramavtalssidan.
Till ramavtalsidan