Resebyråtjänster - Interimistiskt beslut

Publicerad 2016-06-17

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 16 juni 2016 interimistiskt beslut, som innebär att Statens inköpscentral inte får ingå ramavtal i upphandlingen av Resebyråtjänster innan något annat bestämts.

Kammarrätten kommer senare att ta ställning till frågan om prövningstillstånd.