Resebyråtjänster - Överprövad

Publicerad 2016-06-07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 11 februari 2016 tilldelningsbeslut för Resebyråtjänster, dnr. 96-86-2014.

Tilldelningsbeslutet överprövades av en sökande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 7 juni 2016 ansökan om överprövning.

Avtal får tidigast tecknas 20 juni 2016.

Kontaktperson: Matilda Sjögren