Resebyråtjänster – HFD avslår interimistiskt beslut

Publicerad 2016-08-11

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 15 februari 2016 tilldelningsbeslut för Resebyråtjänster.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 20 juli 2016 att Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kan teckna ramavtal. Signering av av ramavtal kommer att ske inom kort.