Språk- och översättningstjänster - överprövad

Publicerad 2016-06-10

Ansökningar om överprövning för upphandling Språk- och översättningstjänster, på samtliga anbudsområden, har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Klicka här för att komma till upphandlingssidan.

Kontaktperson: Matilda Sjögren