Språk- och översättningstjänster - överprövad

Publicerad 2016-06-08

Ansökning om överprövning för upphandling Språk- och översättningstjänster anbudsområde 3 har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Klicka här för att komma till upphandlingssidan.

Kontaktperson: Goran Alilovic