Status Språk- och översättningstjänster

Publicerad 2016-11-22
Lagbok och klubba.jpg

Avseende det i slutet av maj fattade tilldelningsbeslutet i upphandlingen Språk- och översättningstjänster så inkom ansökningar om överprövningar i samtliga tre anbudsområden. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från Förvaltningsrätten.

Eftersom de föregående ramavtalen löpte ut 2016-06-30 innebär detta att ramavtalsområdet för närvarande är avtalslöst.

Kontaktperson: Goran Alilovic