Tilldelningsbeslut Bemanningstjänster

Publicerad 2016-09-29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Bemanningstjänster, dnr. 96-93-2015. Nu avvaktas avtalsspärr. 

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

Kontorstjänster Blekinge
Perido AB
Proffice AB
Manpower Aktiebolag

Kontorstjänster Dalarna
Proffice AB
Kornboden Resurs Aktiebolag
Manpower Aktiebolag

Kontorstjänster Gotland
Manpower Aktiebolag
Proffice AB
Perido AB
Bemannia AB (publ)

Kontorstjänster Gävleborg
Proffice AB
Manpower Aktiebolag
Perido AB

Kontorstjänster Halland
Manpower Aktiebolag
Proffice AB
Perido AB

Kontorstjänster Jämtland
Kornboden Resurs Aktiebolag
Proffice AB
Perido AB

Kontorstjänster Jönköping
Manpower Aktiebolag
Proffice AB
Perido AB

Kontorstjänster Kalmar
Proffice AB
Manpower Aktiebolag
Perido AB

Kontorstjänster Kronoberg
Manpower Aktiebolag
Perido AB
Proffice AB

Kontorstjänster Norrbotten
Perido AB
Manpower Aktiebolag
Proffice AB

Kontorstjänster Skåne
Manpower Aktiebolag
Proffice AB
Perido AB

Kontorstjänster Stockholm
Proffice AB                                                                       
Perido AB                                                                          
Manpower Aktiebolag                                                    
Kornboden Resurs Aktiebolag                                      
Bemannia AB (publ)                                                        
Jurek Rekrytering & Bemanning AB                             
StudentConsulting Sweden AB (publ)                          
Poolia Sverige Aktiebolag                                              

Kontorstjänster Södermanland
Proffice AB                                                                      
Perido AB           
Kornboden Resurs Aktiebolag                                      

Kontorstjänster Uppsala
Perido AB                                                                          
Kornboden Resurs Aktiebolag                                      
Proffice AB                                                                        

Kontorstjänster Värmland
Kornboden Resurs Aktiebolag
Manpower Aktiebolag
Proffice AB                                                                      
Perido AB 
Bemannia AB (publ)

Kontorstjänster Västerbotten
Manpower Aktiebolag
Kornboden Resurs Aktiebolag
Proffice AB 

Kontorstjänster Västmanland
Manpower Aktiebolag
Perido AB
Kornboden Resurs Aktiebolag

Kontorstjänster Västernorrland
Manpower Aktiebolag
Kornboden Resurs Aktiebolag
Proffice AB

Kontorstjänster Västra Götaland
Manpower Aktiebolag
Proffice AB                                                                      
Perido AB
Bemannia AB (publ)

Kontorstjänster Örebro
Manpower Aktiebolag
Kornboden Resurs Aktiebolag
Proffice AB
Perido AB
Bemannia AB (publ)

Kontorstjänster Östergötland
Perido AB
Proffice AB
Kornboden Resurs Aktiebolag
Manpower Aktiebolag
Bemannia AB (publ)

IT-tjänster Övre Sverige
Proffice AB                                                                     
Manpower Aktiebolag                                                    
Perido AB                                                                           

IT-tjänster Mellersta Sverige
Manpower Aktiebolag                                                    
Proffice AB                                                                       
Upgraded People AB                                                      
Perido AB                                                                          
Bemannia AB (publ)                                                         

IT-tjänster Nedre Sverige
Proffice AB                                                                       
Manpower Aktiebolag                                                    
Upgraded People AB                                                      
Perido AB                                                                          

Avtalsspärren löper ut 2016-10-06.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson