Tilldelningsbeslut Hotelltjänster

Publicerad 2016-05-25

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen hotelltjänster, dnr. 96-99-2015 (kvalitetskategori 2), dnr. 96-10-2016 (kvalitetskategori 3) och dnr. 96-12-2016 (kvalitetskategori 5). Nu avvaktas avtalsspärr.

Avtalsspärren löper ut 2016-06-02.

 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen hotelltjänster, dnr. 96-11-2016 (kvalitetskategori 4). Nu avvaktas avtalsspärr.

Avtalsspärren löper ut 2016-06-08.


Kontaktperson: Anna-Maria Norström