Tilldelningsbeslut Konferenser och möten 2016

Publicerad 2016-11-25
Handslag liten.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Konferenser och möten 2016. Nu avvaktas avtalsspärr.

Del 1
23.3-5850-2016 Del 1 Dagkonferens Bas
23.3-5848-2016 Del 1 Dagkonferens Plus
23.3-5846-2016 Del 1 Helpension Bas
23.3-5844-2016 Del 1 Helpension Plus
23.3-5854-2016 Del 1 Stora konferenser
23.3-5852-2016 Del 1 Timdebitering

Del 2
23.3-5851-2016 Del 2 Dagkonferens Bas
23.3-5849-2016 Del 2 Dagkonferens Plus
23.3-5847-2016 Del 2 Helpension Bas
23.3-5845-2016 Del 2 Helpension Plus
23.3-5855-2016 Del 2 Stora konferenser
23.3-5853-2016 Del 2 Timdebitering

Avtalsspärren löper ut 2016-12-05.

Kontaktperson: Anna-Maria Norström