Tilldelningsbeslut Litteratur

Publicerad 2016-08-29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Litteratur, dnr. 96-9-2016. Nu avvaktas avtalsspärr. 

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

Anbudsområde A – Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur

  • Bokus AB
  • Adlibris Aktiebolag

Anbudsområde B – Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur

  • Adlibris Aktiebolag
  • Bokus AB
  • F. Delbanco GmbH & Co. KG

Avtalsområde C – Juridisk litteratur

  • Bokus AB
  • Adlibris Aktiebolag
  • Jure AB

Avtalsspärren löper ut 2016-09-08.

Kontaktperson: Niklas Björns