Tilldelningsbeslut Prenumerationstjänster

Publicerad 2016-02-01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Prenumerationstjänster, dnr. 96-61-2015.  Nu avvaktas avtalsspärr. Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

- BTJ Sverige AB.

Avtalsspärren löper ut den 2016-02-11.

Kontaktperson: Elin Olsson