Tilldelningsbeslut Språk- och översättningstjänster

Publicerad 2016-05-31

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Språk- och översättningstjänster, dnr. 96-57-2015. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

Anbudsområde 1 - Svenska

 • CBG Konsult & Information AB
 • Språkkonsulterna Prodicta AB
 • Expressiva AB

Anbudsområde 2 - Engelska

 • Semantix Eqvator AB
 • Språkservice Sverige AB
 • Space 360 AB
 • CBG Konsult & Information AB

Avtalsområde 3

 • Semantix Eqvator AB
 • Språkservice Sverige AB
 • Space 360 AB
 • AAR Translator Aktiebolag
 • Järva Tolk och översättningsservice Aktiebolag

Avtalsspärren löper ut 2016-06-10.

Kontaktperson: Goran Alilovic