Tilldelningsbeslut Tryckeritjänster

Publicerad 2016-02-12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende Anbudsområde 2: Förnyad konkurrensutsättning i upphandlingen Tryckeritjänster, dnr. 96-10-2015. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

Anbudsområde 2: Förnyad konkurrensutsättning

AJ E-Print AB
Ale Tryckteam AB
Arkitektkopia Aktiebolag
DanagårdLiTHO AB
Edita Bobergs AB
Elanders Sverige AB
Exakta Print AB
Ineko AB
Lenanders Grafiska AB
PRINTFABRIKEN i Karlskrona AB
Scanprint A/S
Taberg Media Group AB

Avtalsspärren löper ut 2016-02-22.