Tilldelningsbeslut Tryckeritjänster

Publicerad 2016-02-02

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Tryckeritjänster, dnr. 96-10-2015. Nu avvaktas avtalsspärr.

Följande anbudsgivare har erbjudits ramavtal:

ANBUDSOMRÅDE 1: RANGORDNING

1. AJ E-Print AB
2. Edita Bobergs AB
3. DanagårdLiTHO AB

ANBUDSOMRÅDE 2: FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING

 • AJ E-Print AB
 • Ale Tryckteam AB
 • DanagårdLiTHO AB
 • Edita Bobergs AB
 • Elanders Sverige AB
 • Exakta Print AB
 • Ineko AB
 • Kph Trycksaksbolaget AB
 • Lenanders Grafiska AB
 • PRINTFABRIKEN i Karlskrona AB
 • Taberg Media Group AB
 • Åtta.45 Tryckeri AB

 Avtalsspärren löper ut 2016-02-12.

Kontaktperson: Niklas Björns