Tryckeritjänster – Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

Publicerad 2016-04-26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 12 februari 2016 tilldelningsbeslut för anbudsområde 2 i upphandlingen Tryckeritjänster, dnr 96-10-2015.

Tilldelningsbeslutet överprövades av en sökande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 7 april 2016 ansökan om överprövning.

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 18 april 2016 interimistiskt beslut, som innebar att Statens inköpscentral inte fick ingå avtal inom anbudsområde 2 innan något annat beslutats.

Kammarrätten meddelade den 25 april 2016 att prövningstillstånd inte beviljas. Avtal får tidigast tecknas när tio dagar har gått från det att rätten upphävt det interimistiska beslutet.

 

Kontaktperson: Niklas Björns