Tryckeritjänster – ramavtal undertecknade för anbudsområde 2

Publicerad 2016-05-10

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 12 februari 2016 tilldelningsbeslut för anbudsområde 2: förnyad konkurrensutsättning i upphandlingen Tryckeritjänster, dnr 96-10-2015.

Tilldelningsbeslutet överprövades av en sökande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 7 april 2016 ansökan om överprövning.

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 18 april 2016 interimistiskt beslut, som innebar att Statens inköpscentral inte fick ingå avtal inom anbudsområde 2 innan något annat beslutats.

Kammarrätten meddelade den 25 april 2016 att prövningstillstånd inte beviljas.

Under tiodagarsfristen överklagade sökanden till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelade något interimistiskt beslut. 

Statens inköpscentral undertecknade den 9 maj 2016 ramavtal för anbudsområde 2 med nedanstående leverantörer:

 • AJ E-print AB
 • Ale Tryckteam AB
 • Arkitektkopia Aktiebolag
 • DanagårdLiTHO AB
 • Edita Bobergs AB
 • Elanders Sverige AB
 • Exakta Print AB
 • Ineko AB
 • Lenanders Grafiska AB
 • PRINTFABRIKEN i Karlskrona AB
 • Scanprint A/S
 • Taberg Media Group AB

Kontaktperson: Niklas Björns