Tryckeritjänster 2016 - Interimistiskt beslut

Publicerad 2016-04-18

Avtal inom anbudsområde 2 får inte ingås innan något annat bestämts.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 12 februari 2016 tilldelningsbeslut för anbudsområde 2 i upphandlingen Tryckeritjänster 2016, dnr 96-10-2015.

Tilldelningsbeslutet överprövades av en sökande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 7 april 2016 ansökan om överprövning.

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 18 april 2016 interimistiskt beslut, som innebär att Statens inköpscentral inte får ingå avtal inom anbudsområde 2 innan något annat bestämts. Kammarrätten kommer senare att ta ställning till frågan om prövningstillstånd.