Upphandling Resebyråtjänster överprövad

Publicerad 2016-02-23

Överprövad upphandling

Ansökning om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm. Det innebär att ramavtal inte kan tecknas för närvarande.