Upphandling Tryckeritjänster överprövad

Publicerad 2016-02-23

Överprövad upphandling

Ansökning om överprövning för anbudsområde 2: Förnyad konkurrensutsättning har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.