Vunnen dom Tryckeritjänster 2016 - anbudsområde 2

Publicerad 2016-04-07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 12 februari 2016 tilldelningsbeslut för anbudsområde 2 i upphandlingen Tryckeritjänster 2016, dnr 96-10-2015.

Tilldelningsbeslutet överprövades av en sökande. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 7 april 2016 ansökan om överprövning. Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars avtalsspärr.