Ny upphandling för Fordonsförhyrning

Publicerad 2016-04-20

Nu är förstudien inför upphandling av Fordonsförhyrning avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Mattias Ek