Nu är förstudierapporten Litteratur - tryckta böcker och e-böcker publicerad

Publicerad 2016-02-02

Projektet förstudien Litteratur - tryckta böcker och e-böcker är nu slutfört och rapporten publicerad.

För att ta del av förstudierapporten

Kontaktperson: Mattias Ek