Commodia AB har namnändrat

 Publicerad 2017-03-13

Commodia AB, org 5562723568, inom ramavtalsområde Företagshälsovård, har namnändrat till Helsa Företagshälsovård Östersund AB.