Förlängning av ramavtalet

Publicerad 2017-01-13

Statens inköpscentral förlänger ramavtalet Systemutveckling . Ramavtalet gäller t.o.m 2018-05-31.

Efter denna förlängning kan ramavtalet förlängas ytterligare 11 månader.