Prenumerationstjänster - Förlängning av ramavtal

Publicerad 2017-03-07

Statens inköpscentral förlänger ramavtalet för Prenumerationstjänster med 18 månader. Ramavtalet gäller till och med den 11 februari 2019.