Säkerhetsteknik - förlängning av ramavtal

 Publicerad 2017-05-12

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen för säkerhetsteknik med 12 månader. För delområde konsulttjänster förlängs ramavtalen t.o.m. 2018-05-05. För delområde säkerhetssystem förlängs ramavtalen t.o.m. 2018-05-19 och för delområde brandskydd t.o.m. 2018-05-31. Anledningen till de olika slutdatumen är att ramavtalen trädde ikraft vid olika tidpunkter.
En prisjustering genomförs också på 3,4% för konsulttjänster och på 0,4% för ramavtalspriser på brandskydd.